""

mochalova1.JPG shayevich.jpg

. +7495 938-0070 . +7495 938-0070

+7495 938-0070 +7495 938-0070

: sefer@sefer.ru : students@sefer.ruJudaic-Slavic Journal

kopchenova.JPG amosova.JPG

. +7495 938-0070 . +7495 938-0070

+7495 938-0070 +7495 938-0070

: students@sefer.ru :sefer.journal@gmail.compr- SFIRA

ZEE0QNTpXYw.jpg vasiljev.JPG

. +7495 938-0070 . +7495 938-0070

+7495 938-0070 +7495 938-0070

: sefer.webinar@gmail.com :sfiraproject@gmail.com   - crop.jpg 2.jpg

. +7495 938-0070 . +7495 938-0070

+7495 938-0070 +7495 938-0070

: bux@sefer.ru :sefer@sefer.ru


PR

 .jpg


. +7495 938-0070

+7495 938-0070

: pr@sefer.ru